Valenciano-Mañé, Alba, Institució Milà i Fontanals. CSIC. Barcelona, España