, Facultat de Psicologia, Ciènces de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull, España